Aktivitør


Det er aktivitør i 50 % stilling som har hovedansvaret for aktivitetene på huset.

Terapigruppen i aktivitet i Solhallen
Vi har en koselig arbeidsstue der beboerne strikker, hekler,
og syr 4 dager i uken. Her lages det fine håndarbeider. En gang i året holdes basar. Pengene fra basaren går tilbake til beboerne i form av trivselskapende tiltak som turer, underholdning osv.


 Aktivitør tilbyr i tillegg :
- bingo
- høytlesning
- trim
- underholdning etter beboernes ønsker.
- Stavanger bibliotek kommer på besøk 1 gang i måneden.


Hjemmet har en 10-seters minibuss som bl.a brukes til utflukter.