Andakt

Fra kapellet
Huset har eget kapell som stod ferdig og ble innviet som kirke 2.juledag 1933. Presten har gudstjeneste 1. søndag i måneden for beboerne og menighetens innbyggere.

Det er andakt i dagligstuen hver onsdag kl 16.00 ved diakon/ prest fra Johannes menighet.

Presten kommer enkelte lørdager og har sangtime for beboerne fra kl. 15-16.