Lege og tannlege


Lege

Alle beboere beholder fastlegen sin. Det er legen som er hovedansvarlig for den medisinske behandlingen.
Alders Hvile kjøper alle medisiner.Tannlege
Alle som mottar kommunale tjenester har rett på gratis tannpleie.
Nødvendig tannbehandling blir utført ved Hundvåg tannlegekontor.

De som ønsker privat tannlege må betale selv.