Beboere


Plassene er prioritert for håndverkere og deres fruer. Anneks
Videre fordeles plassene til andre søkere fra kommunen som oppfyller kriteriene for aldershjem. Inntak av beboere går gjennom sentralkoordinator i Stavanger kommune i samarbeid med styrer. Søknadsskjema fås ved henvendelse Stavanger kommune, bestillekontor i bydelen der en bor .


Kriterier for tildeling av langtidsplass i aldershjem er utarbeidet av Stavanger Kommune.

Her er plass til 44 beboere. De er fordelt på 3 etasjer på hovedhuset og 2 anneks. Alle har enerom med bad og WC.

Ved endring av pleietyngden kan det bli aktuelt med overflytting til sykehjem.
Dette skjer i samarbeid med beboer, personalet på hjemmet, saksbehandler og pårørende.